Untitled Document
 
 

 

     
 
 

 

 

รูปแบบและประเภทบริการ

อัตราค่าบริการ

  Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD  อายุ 1 ปี

500

  Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD  อายุ 2 ปี

950

  Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD  อายุ 3 ปี

1,350

  อุปกรณ์ USB Token
  * รับประกัน 1 ปี ติดต่อที่สาขา แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

2,500

  การต่ออายุ รูปแบบ USB Token อายุ 1 ปี (อุปกรณ์เดิม)

500

  INTRANET SSL (ราคามีผลเริ่ม 1 ต.ค.61)

5,000

  ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 

 

   หมายเหตุ 

           1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

           2. สำหรับอุปกรณ์ USB Token กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สาขา แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

 

                              Copyright @ 2010 | Log In